Els museus en temps de post Covid-19. Reflexions per a un nou paradigma
Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, Barcelona


Imatge gràfica i elements de comunicació

el vol · estudi creatiu  |  Pujada de la Catedral, 10  17004  Girona  |  estudi@elvol.cat  |  T. 606 755 482