El Jo i l’Altre
El Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona

Imatge gràfica i disseny del catàleg retrospectiu dels artistes Pep Aymerich i Jordi Estebanel vol · estudi creatiu  |  Pujada de la Catedral, 10  17004  Girona  |  estudi@elvol.cat  |  T. 606 755 482